คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EAบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET2,723,155,475+1.20
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธนัตถ์เจริญกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุลEA -บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)SET2,723,155,475