คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1Uบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET96,585,2860.00
2B52บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET9,946,3320.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ฉัตรสกุลวิไล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไลU -บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET96,585,286
2นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไลB52 -บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET9,946,332