คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1Uบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET37,610,191-1.54
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ฉัตรสกุลวิไล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไลU -บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET37,610,191