คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมิทธ มะกรสาร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1THGบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET110,075,234-2.47
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มะกรสาร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมิทธ มะกรสารTHG -บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET110,075,234