คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมาน เตชะอิทธิพร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EAบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET1,049,025,000-0.51
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เตชะอิทธิพร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมาน เตชะอิทธิพรEA -บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)SET1,049,025,000