คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมศักดิ์ วัฒนสุนทรกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SEGบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET84,997,500-0.71
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วัฒนสุนทรกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมศักดิ์ วัฒนสุนทรกุลSEG -บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET84,997,500