คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TPBIบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET286,495,040+4.51
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า บริสุทธนะกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET286,495,040
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET285,525,872
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กมล บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET163,415,096
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET163,256,496
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET162,841,696
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงพร บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET95,234,176
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET95,234,176
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เบญจมาภรณ์ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET24,518,096
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชุลีพร บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET24,470,760
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนกกร บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET24,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุกัญญา บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET24,400,000