คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมยศ อนันตประยูร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1WHAบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET3,313,189,357-1.76
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อนันตประยูร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมยศ อนันตประยูรWHA -บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,313,189,357
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูรWHA -บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET469,498,911