คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมยศ อนันตประยูร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1WHAบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET4,657,954,4490.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อนันตประยูร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมยศ อนันตประยูรWHA -บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET4,657,954,449
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูรWHA -บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET660,060,234