คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FPIบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai1,022,417,436+1.63
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธนาดำรงศักดิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai1,022,417,436
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai329,230,410
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai266,811,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai234,831,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai148,810,320
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai107,309,082
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai89,184,840
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai66,702,900
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai66,702,900
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai54,087,282
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงทวี ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai26,432,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงชัย ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai21,901,749