คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FPIบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai1,055,666,784-0.79
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธนาดำรงศักดิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai1,055,666,784
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai351,802,446
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai275,488,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai242,468,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai153,649,680
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai110,798,808
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai92,085,160
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai68,872,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai68,872,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai59,998,808
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai55,846,218
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงทวี ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai27,089,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงชัย ธนาดำรงศักดิ์FPI -บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)mai23,096,601