คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TVTบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai81,586,278+5.56
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วรรณภิญโญ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ภัทรภร วรรณภิญโญTVT -บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)mai104,257,260
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญTVT -บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)mai81,586,278
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญTVT -บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)mai48,678,624
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญTVT -บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)mai25,126,632