คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TVTบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai95,701,2590.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วรรณภิญโญ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ภัทรภร วรรณภิญโญTVT -บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)mai129,356,230
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญTVT -บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)mai95,701,259
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญTVT -บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)mai60,397,552
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญTVT -บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)mai31,175,636