คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1VNGบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET106,470,000-1.18
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สหวัฒน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์VNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET106,470,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมประสงค์ สหวัฒน์VNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET106,470,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์VNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET106,470,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์VNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET106,470,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรา สหวัฒน์VNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET106,470,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภัทท สหวัฒน์VNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET106,470,000