คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1COMANบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai124,843,716-4.58
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศุขีวิริยะ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะCOMAN -บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai124,843,716
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วัชรี ศุขีวิริยะCOMAN -บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai7,291,980