คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1THบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET183,593,6700.00
2SHREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET25,561,7980.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กยาวัฒนกิจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมนึก กยาวัฒนกิจTH -บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET183,593,670
2นาย สมนึก กยาวัฒนกิจSHREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้SET25,561,798
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อาณกร กยาวัฒนกิจTH -บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET64,978,446
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทายธร กยาวัฒนกิจTH -บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET58,580,496