คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมชาย เวชากร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1THบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET57,340,000-4.92
2CGDบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET46,701,7760.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เวชากร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชาย เวชากรTH -บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET57,340,000
2นาย สมชาย เวชากรCGD -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET46,701,776
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐพล เวชากรTH -บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET25,315,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรชัย เวชากรTH -บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET5,748,457
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จำลอง เวชากรTH -บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET5,490,000