คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SVIบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET90,524,1580.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พิทักษ์กัมพล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชาย พิทักษ์กัมพลSVI -บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)SET90,524,158