คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมชัย ส่งวัฒนา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FNบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET62,566,000-0.92
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ส่งวัฒนา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วราชัย ส่งวัฒนาFN -บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)SET139,707,916
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนาFN -บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)SET114,874,555
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชัย ส่งวัฒนาFN -บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)SET62,566,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รีวา ส่งวัฒนาFN -บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)SET37,504,284
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โอมา ส่งวัฒนาFN -บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)SET31,283,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปรีชา ส่งวัฒนาGIFT -บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)SET6,959,120