คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมชัย ครุจิตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PORTบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai91,436,6220.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ครุจิตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชัย ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)mai91,436,622
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บัญชัย ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)mai49,861,071
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์ชัย ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)mai48,069,566
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทวีชัย ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)mai46,658,727
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศรชัย ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)mai42,601,098
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุมาลี ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)mai21,164,669
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เสาวคุณ ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)mai15,764,608
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุนีรัตน์ ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)mai15,290,734
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)