คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ORบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET7,390,041,725+0.83
2IVLบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET1,311,107,950+3.37
3SINGERบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET713,536,000+1.88
4MICROบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET395,962,000+1.71
5NOBLEบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET379,900,1700.00
6KISSบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET90,165,790+0.70
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า งามเรืองพงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สถาพร งามเรืองพงศ์OR -บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)SET7,390,041,725
2นาย สถาพร งามเรืองพงศ์IVL -บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)SET1,311,107,950
3นาย สถาพร งามเรืองพงศ์SINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET713,536,000
4นาย สถาพร งามเรืองพงศ์MICRO -บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET395,962,000
5นาย สถาพร งามเรืองพงศ์NOBLE -บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET379,900,170
6นาย สถาพร งามเรืองพงศ์KISS -บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET90,165,790
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์OR -บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)SET877,250,000
2นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์SINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET594,180,000