คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สญชัย อัศวเลิศพลากร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SEGบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET60,010,080+9.11
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อัศวเลิศพลากร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สญชัย อัศวเลิศพลากรSEG -บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET60,010,080