คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MCOTบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET42,082,0000.00
2AMARINบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET29,160,0000.00
3RCLบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET18,270,0000.00
4MANRINบริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET9,455,0000.00
5MATIบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET6,961,6000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มงคลสมัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัยMCOT -บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)SET42,082,000
2นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัยAMARIN -บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)SET29,160,000
3นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัยRCL -บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)SET18,270,000
4นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัยMANRIN -บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET9,455,000
5นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัยMATI -บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)SET6,961,600