คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MCOTบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET34,936,000-2.27
2AMARINบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET20,880,0000.00
3RCLบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET13,140,000-0.68
4MANRINบริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET9,145,0000.00
5MATIบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET6,931,2000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มงคลสมัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัยMCOT -บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)SET34,936,000
2นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัยAMARIN -บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)SET20,880,000
3นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัยRCL -บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)SET13,140,000
4นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัยMANRIN -บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET9,145,000
5นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัยMATI -บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)SET6,931,200