คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TEAMบริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET99,800,7750.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มานัสสถิตย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET99,800,775
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET45,650,388
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET45,650,388
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET43,350,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อรรถพล มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET43,350,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET39,100,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันต์ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET30,250,045
2นาย อนันต์ มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai14,105,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET26,248,368
2นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai14,058,176
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มาลิภา มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET10,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทิพย์ มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai13,497,600
2น.ส. จันทิพย์ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET4,250,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สถาพร มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai12,160,000
2นาย สถาพร มานัสสถิตย์(2)TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET6,765,660