คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MCSบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET128,100,000-3.81
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วินัยวัฒนวงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์MCS -บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)SET128,100,000