คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ZENบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET124,200,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชัชวาลย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุชาดา ยิ่งชัชวาลย์SCP -บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)SET15,840,000
2นาง สุชาดา ยิ่งชัชวาลย์TWP -บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)SET5,950,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ZEN -บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET124,200,000