คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MOREบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai215,062,500+2.70
2UBISบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai29,491,611-1.82
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ปิยทัสสีกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุลMORE -บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)mai215,062,500
2นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุลUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai29,491,611