คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MFECบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET45,839,6930.00
2AQUAบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET36,800,000+2.17
3NMGบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET17,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วงศ์จารุกร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกรMFEC -บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)SET45,839,693
2นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกรAQUA -บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET36,800,000
3นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกรNMG -บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET17,000,000