คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SUPERบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET155,890,462-3.33
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โตวิริยะเวช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริชัย โตวิริยะเวชSUPER -บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET155,890,462