คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SOLARบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET103,191,000+1.13
2TACCบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : -
mai26,880,000+0.42
3EASONบริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET11,644,126-0.63
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เดชกิจวิกรม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรมSOLAR -บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)SET103,191,000
2นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรมTACC -บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)mai26,880,000
3นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรมEASON -บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)SET11,644,126
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วศิน เดชกิจวิกรมSOLAR -บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)SET82,305,000
2นาย วศิน เดชกิจวิกรมTACC -บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)mai34,320,000
3นาย วศิน เดชกิจวิกรมITEL -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)mai25,120,000