คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SOLARบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET68,211,000+0.85
2EASONบริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET9,801,701+0.75
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เดชกิจวิกรม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรมSOLAR -บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)SET68,211,000
2นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรมEASON -บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)SET9,801,701
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วศิน เดชกิจวิกรมSOLAR -บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)SET54,405,000
2นาย วศิน เดชกิจวิกรมTACC -บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)mai30,459,000
3นาย วศิน เดชกิจวิกรมITEL -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)mai19,520,000