คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SUPERบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET98,248,519-1.92
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เตชะไพบูลย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิเศษ เตชะไพบูลย์GEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET5,250,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์SUPER -บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET98,248,519