คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SUPERบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET113,363,6750.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เตชะไพบูลย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐวรรธน์ เตชะไพบูลย์AIMIRT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรทSET12,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิเศษ เตชะไพบูลย์GEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET7,875,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์SUPER -บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET113,363,675