คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1COLบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET67,572,4500.00
2S11บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET35,271,0900.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ว่องกุศลกิจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจBANPU -บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)SET474,810,000
2น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET15,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อิสระ ว่องกุศลกิจBANPU -บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)SET1,576,168,104
2นาย อิสระ ว่องกุศลกิจERW -บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET99,581,174
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กมล ว่องกุศลกิจBANPU -บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)SET1,254,089,186
2นาย กมล ว่องกุศลกิจERW -บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET85,389,081
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจBANPU -บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)SET541,196,657
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจBANPU -บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)SET524,358,086
2นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจERWPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรทSET18,375,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจCOL -บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)SET67,572,450
2นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจS11 -บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET35,271,090
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุนทร ว่องกุศลกิจERW -บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET87,011,421
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กรรณิกา ว่องกุศลกิจSELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai13,832,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ยุวดี ว่องกุศลกิจSYNTEC -บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET40,022,928