คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วีระชาติ โลห์ศิริ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MBAXบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai113,265,550+0.52
2NEPบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET8,082,550+4.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โลห์ศิริ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระชาติ โลห์ศิริMBAX -บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)mai113,265,550
2นาย วีระชาติ โลห์ศิริNEP -บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET8,082,550