คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1Aบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET94,000,000+2.13
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า คุนผลิน เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีรศักดิ์ คุนผลินA -บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET94,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชลทร คุนผลินUWC -บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)mai3,680,000