คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1COLบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET61,504,400-0.56
2CITYบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET3,833,8200.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชุติเชษฐพงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์COL -บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)SET61,504,400
2นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์CITY -บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)SET3,833,820