คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DTACบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET701,881,425+1.27
2COLบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET70,094,400-0.49
3CITYบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET4,302,398-0.99
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชุติเชษฐพงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์DTAC -บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET701,881,425
2นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์COL -บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)SET70,094,400
3นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์CITY -บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)SET4,302,398