คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SABINAบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET3,142,561,500-0.51
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธนาลงกรณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์SABINA -บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)SET3,142,561,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อัชดา ธนาลงกรณ์SABINA -บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)SET204,769,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์SABINA -บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)SET204,769,500