คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TFFIFกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET273,309,1200.00
2TNHบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai31,535,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตั้งสุรกิจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจTFFIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยSET273,309,120
2นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai31,535,000