คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิเชียร เศวตวาณิช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UVบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET105,875,000-0.83
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เศวตวาณิช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิเชียร เศวตวาณิชUV -บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)SET105,875,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)