คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิเชียร เศวตวาณิช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DOHOMEบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET142,800,000-1.19
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เศวตวาณิช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิเชียร เศวตวาณิชDOHOME -บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)SET142,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)