คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BOLบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai535,696,410-0.57
2LDCบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai154,072,653+3.01
3TEAMบริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET55,445,800-3.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สกุลพิเชฐรัตน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์BOL -บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)mai535,696,410
2นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์LDC -บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)mai154,072,653
3นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET55,445,800