คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วินชัย พึ่งรัศมี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BFITบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET107,361,125+1.87
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พึ่งรัศมี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วินชัย พึ่งรัศมีBFIT -บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)SET107,361,125