คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิทวัส พรกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DCONบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET443,990,000+6.90
2PRINบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET72,500,000+2.07
3SCบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET56,392,000+2.83
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พรกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุลBWG -บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)SET31,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทวัส พรกุลDCON -บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET443,990,000
2นาย วิทวัส พรกุลPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET72,500,000
3นาย วิทวัส พรกุลSC -บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET56,392,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิศรา พรกุลDCON -บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET388,600,000
2น.ส. วิศรา พรกุลPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET217,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อิษฎา พรกุลDCON -บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET23,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุลTISCO -บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET944,353,800
2นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุลKAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET77,758,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภาสกร ฉัตรสถาพรกุลTMC -บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai1,287,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)