คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิทยา ตันตราภรณ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KYEบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET48,105,200+0.94
2ECLบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET24,543,6000.00
3AHCบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET17,136,000-0.74
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตันตราภรณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทยา ตันตราภรณ์KYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET48,105,200
2นาย วิทยา ตันตราภรณ์ECL -บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET24,543,600
3นาย วิทยา ตันตราภรณ์AHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET17,136,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณวรรณ ตันตราภรณ์ECL -บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET7,512,700