คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิทยา ตันตราภรณ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KYEบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET47,803,600-0.63
2ECLบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET30,823,842-1.36
3AHCบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET19,313,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตันตราภรณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทยา ตันตราภรณ์KYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET47,803,600
2นาย วิทยา ตันตราภรณ์ECL -บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET30,823,842
3นาย วิทยา ตันตราภรณ์AHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET19,313,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณวรรณ ตันตราภรณ์ECL -บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET11,043,669