คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1LHSCทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET55,922,400+2.08
2LHHOTELทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET40,035,840+3.12
3SEAFCOบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET37,832,025+5.71
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า แสงสุขเอี่ยม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยมLHSC -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์SET55,922,400
2นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยมLHHOTEL -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทลSET40,035,840
3นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยมSEAFCO -บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)SET37,832,025