คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วัชระ แก้วสว่าง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STPIบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET48,800,000+1.64
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า แก้วสว่าง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัชระ แก้วสว่างSTPI -บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)SET48,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรวิทย์ แก้วสว่างSTPI -บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)SET61,705,160