คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วัชระ แก้วสว่าง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1Uบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET70,645,0000.00
2STPIบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET68,680,000-0.74
3GIFTบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET12,096,000+0.53
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า แก้วสว่าง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง โสภิศ แก้วสว่างALL -บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)mai19,536,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัชระ แก้วสว่างU -บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET70,645,000
2นาย วัชระ แก้วสว่างSTPI -บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)SET68,680,000
3นาย วัชระ แก้วสว่างGIFT -บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)SET12,096,000