คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RPHบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET71,225,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศิริธนชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วราฤทธิ์ ศิริธนชัยRPH -บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)SET71,225,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนะ ศิริธนชัยRPH -บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)SET65,930,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)