คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NNCLบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET46,824,832-0.54