คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TVOบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET188,150,0000.00
2KASETบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : -
mai19,948,500+3.64
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตั้งพิรุฬห์ธรรม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมTVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET188,150,000
2นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai19,948,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรมTVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET231,232,932
2นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรมPDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai19,920,000
3นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai19,334,522
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai17,197,310
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรมTVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET138,918,300
2น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai16,893,707