คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EMCบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET105,409,6160.00
2CENบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET6,656,3640.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลีนะบรรจง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET32,356,872
2นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET16,904,430
3นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงPAE -บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET9,064,881
4นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงUWC -บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)mai4,358,286
5นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงB -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET3,344,796
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชินชัย ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET281,158,146
2นาย ชินชัย ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET60,098,868
3นาย ชินชัย ลีนะบรรจงDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai10,089,636
4นาย ชินชัย ลีนะบรรจงPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET9,521,454
5นาย ชินชัย ลีนะบรรจงPAE -บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET2,001,258
6นาย ชินชัย ลีนะบรรจงTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET1,953,252
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET24,875,748
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินรี ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET68,115,888
2น.ส. ชินรี ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET20,074,338
3น.ส. ชินรี ลีนะบรรจงRWI -บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)mai3,894,579
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET101,530,639
2น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET20,073,420
3น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจงUWC -บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)mai2,443,596
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET19,392,480
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินภัทร ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET11,141,442
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET105,409,616
2นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET6,656,364