คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DODบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai1,226,145,495-0.61
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พรรธนประเทศ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศDOD -บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)mai1,226,145,495
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พชร พรรธนประเทศDOD -บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)mai258,355,000
2นาย พชร พรรธนประเทศTRITN -บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET21,460,000