คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DODบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai1,835,457,060-0.82
2SGPบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET277,560,780-1.69
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พรรธนประเทศ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศDOD -บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)mai1,835,457,060
2นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศSGP -บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)SET277,560,780
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พชร พรรธนประเทศDOD -บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)mai386,740,000
2นาย พชร พรรธนประเทศTRITN -บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET23,680,000