คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ลือชา โพธิ์อบ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BMบริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai54,363,348+0.98
2SYNTECบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET29,856,0000.00
3UKEMบริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai17,453,810+2.27
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โพธิ์อบ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ลือชา โพธิ์อบBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai54,363,348
2นาย ลือชา โพธิ์อบSYNTEC -บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET29,856,000
3นาย ลือชา โพธิ์อบUKEM -บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)mai17,453,810
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วริศ โพธิ์อบUKEM -บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)mai11,396,000
2นาย วริศ โพธิ์อบBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai10,899,720