คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ลือชา โพธิ์อบ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BMบริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai66,676,4140.00
2UKEMบริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai32,309,3500.00
3SYNTECบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET14,334,7320.00
4KUMWELบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai3,901,8320.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โพธิ์อบ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ลือชา โพธิ์อบBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai66,676,414
2นาย ลือชา โพธิ์อบUKEM -บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)mai32,309,350
3นาย ลือชา โพธิ์อบSYNTEC -บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET14,334,732
4นาย ลือชา โพธิ์อบKUMWEL -บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai3,901,832
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วริศ โพธิ์อบUKEM -บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)mai15,300,000
2นาย วริศ โพธิ์อบBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai12,877,228