คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย รีวิน เพทายบรรลือ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STARKบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET2,132,433,3320.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เพทายบรรลือ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย รีวิน เพทายบรรลือSTARK -บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET2,132,433,332