คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ALUCONบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET61,917,3750.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โรจน์ศิลธรรม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรมALUCON -บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)SET169,401,375
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรมALUCON -บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)SET61,917,375