คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย รชต ลีลาประชากุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TGPROบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET91,529,6980.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลีลาประชากุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุลTGPRO -บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET57,458,278
2น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุลTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET12,747,249
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กรฤต ลีลาประชากุลTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET10,572,626
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทัสชน ลีลาประชากุลTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET10,557,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย รชต ลีลาประชากุลTGPRO -บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET91,529,698
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระพล ลีลาประชากุลTHMUI -บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai38,261,475
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ละออ ลีลาประชากุลTHMUI -บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai29,114,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อัครพล ลีลาประชากุลTHMUI -บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai15,486,915
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทชากร ลีลาประชากุลTHMUI -บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai15,486,915
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นริดา ลีลาประชากุลTHMUI -บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai15,486,915
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกบดินทร์ ลีลาประชากุลTHMUI -บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai15,486,788
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ช. นริศย์พงศ์ ลีลาประชากุลTHMUI -บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai15,486,788
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤศ ลีลาประชากุลTHMUI -บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai15,486,788
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ตวงหงส์ ลีลาประชากุลTHMUI -บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai7,287,900
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทชภณ ลีลาประชากุลTHMUI -บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai1,821,848