คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ยิว ฮอค โคว ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SISBบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ
SET3,241,560,000-3.81